Over Keurmerk Groepsuitjes

Keurmerk Groepsuitjes is een initiatief dat ontstaan is vanuit de behoefte van de consument meer duidelijkheid te krijgen wat nu wel en wat nu geen goede organisatiebureaus zijn voor de organisatie van een groepsuitje, bedrijfsuitje of personeelsuitje.

Garantie
Een groepsuitje boeken bij een aangesloten lid betekent dat u zeker weet dat het een betrouwbare partij is die aan verschillende eisen die wij stellen voldoet.

Controle
Elk lid wordt jaarlijks door Keurmerk Groepsuitjes gecontroleerd of ze aan de eisen voldoen. Daarnaast vindt er steekproefsgewijs controle plaats door een externe auditor. Dit alles om er zeker van te zijn dat de aangesloten leden aan alle voorwaarden blijven voldoen.

Klachten
Heeft u een klacht over een partij die uw groepsuitje heeft georganiseerd dan kunt u dat bij ons melden.

Hoewel wij ons uiterste best doen onze leden zo goed mogelijk te controleren kunnen ook wij geen 100% garantie geven dat uw groepsuitje goed uitgevoerd wordt. Als blijkt dat een lid zich niet aan de eisen houdt kan, krijgt het lid een officiële waarschuwing en in het ergste geval wordt het keurmerk afgenomen.