Uw mening telt!

Als u als consument of opdrachtgever een klacht heeft over één van de leden van Keurmerk Groepsuitjes dan horen wij dat graag.

Vanuit Keurmerk Groepsuitjes wordt dan contact opgenomen met het desbetreffende lid en om een nette afhandeling van uw klacht gevraagd. In het uiterste geval kan een lid het keurmerk verliezen.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Stuur een email naar info@keurmerkgroepsuitjes.nl
Vermeld daarin duidelijk:

– om welk lid het gaat
– om welk groepsuitje op welke datum uw klacht betrekking heeft
– waaruit uw klacht precies bestaat
– uw eigen gegevens

Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons bericht wat er met uw klacht is gebeurd.