Eisen Keurmerk

Als u een evenementenbureau heeft en u wilt het keurmerk gaan voeren dient u zich te realiseren dat het keurmerk alleen wordt afgegeven als uw evenementenbureau aan de volgende eisen voldoet:

1.Uw organisatiebureau bestaat minimaal 3 jaar
2.In uw offertes wordt duidelijk melding gemaakt van de prijs, het het minimale aantal personen en de inhoud van het groepsuitje.
3.U heeft een klachtenprocedure
4.U organiseert per jaar minimaal 30 groepsuitjes
5.U organiseert de groepsuitjes zelf, dat wil zeggen u bent geen 1 op 1 doorverkoper van groepsuitjes van derden.
6.U heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Elk jaar ontvangt u opnieuw een vragenlijst om te kunnen beoordelen of uw organisatie nog steeds aan alle eisen voldoet. Daarnaast zal steeksproefgewijs gebruik gemaakt van een externe auditor die controleert of aan alle eisen voldaan wordt door onze leden.